Exegate
   
 
Корпус Exegate AA-326L 350W Black, 2*USB, Audio, ATX
Корпус Exegate AA-326L 450W Black, 2*USB, Audio, ATX
Корпус Exegate BA-112 450W Black, 3*SATA, USB, Audio, mATX
Корпус Exegate AB-220А 350W Black, 3*SATA, USB, Audio, ATX [Подробнее]
Корпус Exegate AB-220А 450W Black, 3*SATA, USB, Audio, ATX [Подробнее]
Корпус Exegate MiniITX MI-207 Black, miniITX/mATX, , 2*USB, Audio